Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

Odluka o skraćivanju radnog vremena Okružnog suda u Banjaluci, s trajanjem od 08,00 do 14,00 časova počev od 12.11.2020. godine, do drugačije odluke, zbog pogoršane epidemiološke situacije

12.11.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANJALUCI

Broj: 011-0-Su-V-20 000 190-1

Datum, 12. 11. 2020. godine

 

 

Na osnovu ovlašćenja iz člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 37/12, 44/15 i 100/17), člana 8. tačka i) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 9/14, 71/17, 67/18 i 6/19) kao i na osnovu Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske, broj 59-1/20 od 20.10.2020. godine, o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, Obavještenja Ministarstva pravde Republike Srpske broj 08.020/Sl-10/2020 od 26.10.2020. godine, dopisa Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine od 30.10.2020. godine, a u vezi sa Odlukom o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini broj 08-02-2-1020-55/2020 od 30.4.2020. godine, te na osnovu tačke X Odluke o organizaciji rada Okružnog suda u Banjaluci, broj 011-0-Su-V-20 000 190 od 2. 11. 2020. godine, predsjednica Okružnog suda u Banjaluci, dana 12. 11. 2020. godine, donosi 

 

 

O D L U K U

 

o skraćivanju radnog vremena Okružnog suda u Banjaluci,

s trajanjem od 08, 00 do 14, 00 časova,

počev od 12. 11. 2020. godine, do drugačije odluke,

zbog pogoršane epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa korona (COVID-19)

 

 

 

I

 

Shodno pogoršanoj epidemiološkoj situaciji u Banjaluci, uzrokovanoj pandemijom virusa korona (Covid -19), vodeći računa o životu i zdravlju ljudi, kao i o obavezi preventivnog djelovanja na sprečavanju daljeg širenja virusa, skraćuje se radno vrijeme Suda, počev od 12.11.2020. godine, i trajaće od 08, 00 do 14, 00 časova, sa redovnom dnevnom pauzom od 10, 00 do 10, 30 časova, do drugačije odluke Suda o dužini trajanja radnog vremena.

 

II

 

Radno vrijeme u navedenom skraćenom trajanju, ne odnosi se na zaposlene kojima je od strane predsjednice suda, na njihov pisani i obrazloženi zahtjev, odobren ili će biti odobren rad „od kuće“, pod kojim radom se podrazumijevaju: za sudije - pripreme za sudjenja, za sjednice vijeća ili za izradu sudskih odluka, a za ostale zaposlene – svi poslovi koji su pogodni za „rad od kuće“, tj. za čije obavljanje nije neophodno korištenje kancelarija i opreme u zgradi Suda.

 

III

 

Uvid u spise predmeta Suda, moguće je vršiti u zgradi Suda, u ograničenom vremenu od 09,00 do 12,00 časova i dopustiće se na osnovu prethodno i blagovremeno upućenog pisanog zahtjeva Sudu, dostavljenog neposredno ili putem pošte, službenog e - maila Suda ili telefaksa, u kom zahtjevu će se navesti broj predmeta i razlozi vršenja uvida u spis predmeta, a o datumu i terminu vršenja uvida u spise predmeta, podnosilac zahtjeva biće obaviješten telefonskim putem, putem e-maila ili telefaksa.

 

IV

 

S obzirom na skraćivanje radnog vremena, govornice za posjete pritvorenicima će se izdavati ponedeljkom i utorkom u vremenskom periodu od 08,00 do 09,00 časova na šalteru kancelarije za prijem i otpremu pošte.

 

IV

 

Ova odluka o skraćenom radnom vremenu stupa na snagu odmah i trajaće do drugačije odluke Suda u pogledu dužine trajanja radnog vremena.

 

 

                                            

 

                                                                                                            Predsjednica suda

                                                                                              Marija Aničić - Zgonjanin 

 

 

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh