• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudska policija

  06.09.2010.

  Okružni Sud u Banjaluci - Nadležnosti i ovlašćenja Sudske policije Republike Srpske

  Za Okružni Sud u Banjaluci Sudska policija Republike Srpske, u okviru svojih nadležnosti propisanih Zakonom o sudskoj policiji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 98/11 sa izmjenama), obavlja sledeće poslove i zadatke:

  a) osiguranje informacija,
  b) prinudno dovođenje svjedoka i vještaka,
  v) prinudno dovođenje i sprovođenje osumnjičenih, optuženih i osuđenih lica,
  g) obezbjeđuje sudsku zgradu,
  d) obezbjeđuje sudije i druge radnike suda i
  đ) održava red u sudnici i drugim sudskim prostorijama za vrijeme i u toku suđenja.

  407 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1