• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  06.09.2010.

  Prijem žalbi na sudske odluke vrši se svakim danom u toku radnog vremena u pisarnici suda.

  Stranka u postupku koja je nezadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu, nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Rok za izjavljivanje žalbe je određen u pravnoj pouci koja je sastavni dio sudske odluke.

  Žalba na sudsku odluku predaje se u pisarnici suda u prizemlju zgrade suda ili putem pošte.

  Sud je dužan da jedan primjerak žalbe dostavi protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu.


   

  541 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1