• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Zaposleni u sudu
 • Stručni saradnici

  Stručni saradnici

  Viši stručni saradnici koji pomažu sudijama u proučavanju i pripremanju predmeta, proučavaju pravna pitanja u pojedinim predmetima, izrađuju nacrte sudskih odluka i obavljaju druge poslove pod nadzorom i uputama sudija. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci, sa izmjenama i dopunama, je sistematizovano 15 pozicija za višeg stručnog saradnika, od kojih je trenutno popunjeno 7.  Viši stručni saradnici su:


  1. Danijela Božić

  2. Milimir Papović

  3. Vanja Mitrović

  4. Tatjana Ikanović

  5. Vanja Pejaković

  6. Nevena Delić  

  7. Nevena Šarić

  8. Ranko Mrđen

  9. Nina Pekez


  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci, sa izmjenama i dopunama, su sistematizovane 4 pozicije za sudijskog pripravnika sa zaključenim ugovorom o radu i 8 pozicija za volontere.

  Sudijski pripravnici:

  1. Milana Anđelić, sudijski pripravnik

  2. Đorđe Đukić, sudisjki pripravnik

  3. Amila Porča, sudijski pripravnik-volonter


                                                                                                                                       

  Svakog od gore navedenih stručnih saradnika možete kontaktirati putem E-maila tako da kucate ime.prezime@pravosudje.ba .

   

  2593 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1