• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Banja Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Zaposleni u sudu
 • Stručni saradnici

  Stručni saradnici

  Viši stručni saradnici koji pomažu sudijama u proučavanju i pripremanju predmeta, proučavaju pravna pitanja u pojedinim predmetima, izrađuju nacrte sudskih odluka i obavljaju druge poslove pod nadzorom i uputama sudija. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci, sa izmjenama i dopunama, je sistematizovano 15 pozicija za višeg stručnog saradnika, od kojih je trenutno popunjeno 7.  Viši stručni saradnici su:


  1. Danijela Božić

  2. Milimir Papović

  3. Mladen Ubović

  4. Vanja Mitrović

  5. Tatjana Ikanović

  6. Vanja Pejaković

  7. Nevena Delić  


  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci, sa izmjenama i dopunama, su sistematizovane 4 pozicije za sudijskog pripravnika sa zaključenim ugovorom o radu i 8 pozicija za volontere.

  Sudijski pripravnici:

  1. Đurđina Marić, sudijski pripravnik

  2. Milana Anđelić sudijski pripravnik

                                                                                                                                       

  Svakog od gore navedenih stručnih saradnika možete kontaktirati putem E-maila tako da kucate ime.prezime@pravosudje.ba .

   

  1493 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1