Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA OKRUŽNOG SUDA U BANJALUCI POČEV OD DANA 01.06.2020. GODINE

28.05.2020.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANJALUCI

 

Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 12, 78 000 Banja Luka

TELEFONI:051/211-594, 051/211-598, 051/211-582, 051/211-630, FAKS:051/220-721

Web:www.okruznisud-bl.com  E-mail: mail@okruznisud-bl.com

JIB: 4401624880004; Matični broj:1003909

 

Broj: 011-0-Su-V-20-000 110

Dana: 28. 05. 2020. godine

 

 

Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske (“Službeni glasnik broj 37/12, 44/15 i 100/17) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik RS“ broj 9/14, 71/17 i 67/18), te na osnovu važećih mjera Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske i drugih nadležnih organa za upravljanje krizom na teritoriji Grada Banjaluka, Predsjednica Okružnog suda u Banjaluci,  dana 28. 05. 2020. godine, donosi

 

 

 

O D L U K U

o organizaciji rada Okružnog suda u Banjaluci

počev od dana 01.06.2020. godine

 

I

 

Okružni sud u Banjaluci, zbog znatno poboljšane epidemiološke situacije u Gradu Banjaluka, i u drugim mjestima čiji sudovi su pod ingerencijom istog suda, u cilju nastavka kontinuiranog i nesmetanog procesa rada i obavljanja svih redovnih poslova iz zakonom propisane nadležnosti istog suda, započinje sa radom u punom kapacitetu, u redovnom radnom vremenu od 08, 00 do 16, 00 časova, uz dnevnu pauzu od 30 minuta u trajanju od 10:00 do 10:30 časova, bez ograničenja izlazaka iz zgrade suda u vrijeme korišćenja pauze - sa danom 01.06. 2020. godine, kada prestaje svaki vid rada od kuće, a svi zaposleni su se tog dana dužni javiti na posao.

 

II

 

U prvostepenim postupcima, u predmetima Krivično-prekršajnog i Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, uspostavlja se redovan način rada,  prvenstveno u pritvorskim i drugim predmetima hitne prirode, tako da sa danom 01. 06. 2020. godine, počinje održavanje svih glavnih pretresa, usmenih rasprava i ročišta, pri čemu su sudije, odnosno predsjednici vijeća i dalje dužni voditi računa o broju učesnika u postupku, naročito u predmetima pokrenutim optužnicama Republičkog javnog Tužilaštva u Banjaluci - Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, o čemu su sve sudije na tom referatu dužne redovno i blagovremeno praviti Planove suđenja u Excell tabelama, na način propisan Odlukom o obavezi sačinjavanja Planova suđenja u prvostepenom krivičnom postupku broj: 011-Su-20-000 752 od dana 15. 05. 2020. godine, između ostalog, i s ciljem obezbjeđenja adekvatnih uslova za vođenje tih postupaka, koji će se u pravilu voditi u sudnicama Okružnog suda u Banjaluci, a u slučaju većeg broja učesnika u postupku, i u konfornijim i uslovnijim sudnicama Osnovnog suda u Banjaluci, na osnovu dogovora rukovodioca oba suda.

III

U drugostepenim predmetima Krivičnog-prekršajnog odjeljenja, kao i u predmetima Građanskog odjeljenja, te u predmetima Upravnog odjeljenja, također se uspostavlja redovan način rada, uz poštovanje zakonskih prioriteta u rješavanju istih,  kao što se redovan  način rada uspostavlja i u svim organizacionim jedinicama Okružnog suda u Banjaluci.

 

IV

 

U Okružnom sudu u Banjaluci, prijem i otprema pismena i u narednom periodu, u pravilu će se vršiti putem preduzeća „Pošte Srpske“, s tim što će se lično dostavljanje podnesaka i pismena putem sudskih dostavljača, vršiti u hitnim, kao i u drugim postupcima, shodno odluci sudije odnosno predsjednika vijeća o takvom načinu dostavljanja u konkretnom predmetu.

 

V

Shodno obavezi zdravstvene i epidemiološke zaštite svih zaposlenih u sudu, kao i lica koja službeno dolaze u sud, i dalje se imaju bez izuzetka sprovoditi slijedeće mjere zaštite zdravlja:

-       obavezno poštovanje mjere socijalne distance od 1,5 do 2 metra, među prisutnima u istoj prostoriji suda,

-       obavezno nošenje zaštitnih maske i rukavica tokom boravka u zgradi suda, za sva lica koji stupe u zgradu Okružnog suda u Banjaluci,

-       obavezno obezbjeđenje od strane uprave suda potrebne vrste i količine adekvatnih zaštitnih i dezinfekcionih sredstava, te obavezno i redovno organizovanje dezinfekcije svih prostorija u zgradi suda, a posebno javno dostupnih prostorija suda kao što su hodnici, pisarnica, protokoli, prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode, sudnice, prostorije za saslušanje, toaleti i sl.),

-       obavezno korištenje: korita za dezinfekciju obuće (dezobarijera), dozera sa dezinfekcionim sredstvima za ruke, te obavezno mjerenje temperature beskontaktnim toplomjerom, na ulazima u zgradu suda, a koje mjere zaštite će se provoditi sve dok traje stanje pandemije uzrokovane virusom Covid - 19 (korona) u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini.

VI

Za vrijeme rada, zabranjeno je svako okupljanje zaposlenih i nepotrebno zadržavanje u prostorijama Okružnog suda, osim u slučaju obavljanja radnih zadataka u istima.

 

VII

Napuštanje zgrade suda, izvan vremena određenog za redovnu dnevnu pauzu, dopušteno je za sve zaposlene samo uz izričito odobrenje predsjednice suda, odnosno zamjenice predsjednice suda, o čemu će se uspostaviti posebna evidencija od strane tehničkog sekretara suda.

 

VIII

 

Ova odluka stupa na snagu i počinje se primjenjivati sa danom 01.06.2020. godine, a istom odlukom se stavljaju se van snage odluke Okružnog suda u Banjaluci broj 011-0-Su-V- 20-000 089  od 04.05.2020. godine  i  broj  011-0-Su-V- 20-000 089-1  od 18.05.2020. godine.

 

 

 

 Predsjednica suda

Marija Aničić - Zgonjanin

 

 

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh