Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O ORGANIZACIJI RADA SUDA OD 04.05.2020. GODINE

18.05.2020.

Okružni sud u Banjaluci

Broj: 011-0-Su-V- 20-000 089-1

Banja Luka, 18.05.2020. godine      

 

Na osnovu odredbi člana 48. stav 2. Zakona o sudovima Republike Srpske (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 37/12, 44/15 i 100/17), a postupajući u skladu sa Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, broj 08-02-2-1020-55/2020 od dana 30.04.2020. godine, predsjednica Okružnog suda u Banjaluci, donosi 

 

O D L U K U


o izmjeni Odluke

o organizaciji rada Okružnog suda u Banjaluci

broj 011-0-Su-V- 20-000 089 od 04.05.2020. godineI

 

U Odluci o organizaciji rada Okružnog suda u Banjaluci, počev od dana 04.05.2020. godine, broj 011-0-Su-V- 20-000 089 od 04.05.2020. godine (u daljem tekstu: Odluka)TAČKA II (U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA RADNO VRIJEME SUDA) MIJENJA I GLASI:


Sa danom 19.05.2020. godine, u Okružnom sudu u Banjaluci uvodi se puno radno vrijeme za zaposlene koji dolaze na posao, i to od 08:00 do 16:00 časova, s dnevnom pauzom od 10:00 do 10:30 časova, koju će i dalje koristiti na način propisan navedenom tačkom II, zbog i dalje nepovoljne epidemiološke situacije u gradu Banjaluka.II


TAČKA IX MIJENJA SE I GLASI:

Sudije, kao i pod njihovim mentorstvom i viši stručni saradnici, koji odredjenog dana nisu rasporedjeni za rad u sudu i dalje mogu raditi  na osnovu dokumenata eksportovanih putem CMS ili na drugi odgovarajući način.III Ova Odluka stupa na snagu odmah, a primjenjivaće se od 19.05.2020. godine.


                         Predsjednica suda

                       Marija Aničić Zgonjanin
Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh