Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

PROTOKOL O OBAVEZNOM PROVIĐENJU MJERA ZAŠTITE ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA KOJA UZ ODOBRENJE PRDSJEDNICE SUDA ULAZE U ZGRADU SUDA

05.05.2020.

Okružni sud u Banjaluci

Broj: 011-0-Su-20-000 655

Dana: 04.05.2020. godine 

 

 

 

Na osnovu odredbi člana 48. stav 2. Zakona o sudovima Republike Srpske (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 37/12, 44/15 i 100/17) i svih mjera i odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske, Ministarstva pravde Republike Srpske, Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Banjaluka, predsjednica Okružnog suda u Banjaluci, donosi: 

  

 

 

PROTOKOL O OBAVEZNOM PROVODJENJU MJERA ZAŠTITE

zaposlenih i drugih lica koja uz odobrenje predsjednce suda ulaze u zgradu Suda,

a u cilju sprečavanja širenja virusa Covid 19 (korona), 

 

 

1.                 U zgradu Okružnog suda u Banjaluci (u daljem tekstu: Sud) dozvoljen je ulazak isključivo zaposlenima koji su utvrđenim rasporedima određeni za rad u sudu odredjenog dana, kao i zaposlenima koji imaju odobrenje predsjednice suda.

 

2.                 U zgradu suda dozvoljen je ulazak i licima koji su ovlašćeni za dostavljanje predmeta i pismena iz drugih sudova, republičkih i gradskih organa, kada poštu pomenute institucije, iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti dostaviti poštanskim putem, i to samo u hitnim postupcima, shodno članu 7. Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 32/20).

 

3.                 Prilikom ulaska i boravka u zgradi suda, lica iz tačke 1. i 2. dužna su da obezbjede socijalnu distancu od dva metra prema svi drugim osobama koje se istovremeno nalaze u zgradi, odnosno istoj prostoriji suda. 

 

4.                 Prema svim licima koja ulaze u Sud, imaju se sprovesti sljedeće mjere zaštite radi sprečavanja širenja virusa Covid 19 (korona virus) i to: 

 

-                   dezinfekcija obuće obaveznim prolaskom kroz dezobarijere postavljane na glavnom i  dvorišnom ulazu u zgradu suda,

-                  dezinfekcija ruku odgovarajućim dezinfekcionim sredstvima postavljenim na glavnom i  dvorišnom ulazu u zgradu suda,

-                   obavezno kontrolisanje temperature putem digitalnog beskontaktnog toplomjera (kao i mjerenje temperature kontaktnim toplomjerom, koji se smije koristiti zbog higijenskih razloga samo za jednokratnu upotrebu, i to isključivo uz dozvolu osobe kojoj se mjeri temperatura, a u slučaju dobijanja različitih vrijednosti tokom ponovljenog mjerenja, koje se može izvršiti radi provjere).

 

5.                 Sva lica koja stupe u zgradu suda za vrijeme boravka u sudu imaju obavezu da nose zaštitne maske za lice i rukavice.

 

6.                 Svi zaposleni dužni su prilikom boravka na poslu redovno provjetravati kancelarije i sve druge radne prostorije koje koriste.

 

7.                 Preporučuje se svim zaposlenima da u toku dana u više navrata peru ruke vodom i sapunom, koji su postavljeni u sanitarnim prostorijama.

 

8.                 Za svaku radnu prostoriju suda sudska uprava je dužna obezbijediti dovoljnu količinu odgovarajućih sredstava za dezinfekciju za zaposlene koji su smješteni u tu radnu prostoriju, kako bi isti mogli ta sredstva koristiti prema sopstvenim potrebama u opravdanim količinama, radi čišćenja radnih površina, telefona, računara i slično.

 

9.                 Svi zaposleni Okružnog suda u Banjaluci, kao i druga lica koja imaju poziv ili odobrenje za ulazak u sud dužna su potpisati Izjavu sa pitanjima i ponudjenim odgovorima, koji su relevantni za virus COVID 19 (Korona), a koja Izjava se daje isključivo u svrhu zaštite zdravlja ljudi od tog virusa i u cilju sprečavanja širenja pandemije istog.

 

10.             Svim zaposlenima Okružnog suda u Banjaluci koji imaju i najblaže respiratorne smetnje ili simptome slične prehladi, ili gripu (povišenu tjelesnu temperaturu - iznad 37 stepeni C, kašalj ili slično, čim to osjete dužni su obavijestiti upravu suda o tome kako bi im bio odobren nedolazak na posao, ili napuštanje radnog mjesta.

 

11.             Po isteku svakih 48 časova od prethodne, ovlašćeni radnici vršiće dezinfekciju svih prostorija u zgradi suda, a posebno javno dostupnih prostorija suda kao što su hodnici, pisarnica, protokoli, prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode, sudnice, prostorije za saslušanje, toaleti i sl.), a prema rasporedu koji je dužan sačiniti sekretar suda,  odmah po usvajanju ovog Protokola.        

12.             Prema učesnicima u postupcima u pritvorskim krivičnim predmetima mjere zaštite utvrđene su Protokolom o obaveznom provodjenju mjera zaštite prema učesnicima u postupcima u pritvorskim krivičnim predmetima, a u cilju sprečavanja širenja virusa Covid 19 (korona virus) broj 011-0-Su-20-000 511 od 02.04.2020. godine. 

 

13.             Ovaj Protokol stupa na snagu odmah, i biće dostavljen svim zaposlenima u Sudu, te istaknut na glavnom i dvorišnom ulazu u Sud, na oglasnoj tabli i web stranici Suda. 


                                                                                                                              

                                                                                                                                Predsjednica suda 

                                                                                                                             Marija Aničić-ZgonjaninVijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh