Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

OBJAVA PRESUDE

13.03.2020.

Okružni sud u Banjaluci je dana 13.03.2020. godine, objavio presudu kojom su optuženi Z.Š. i B.M oglašeni krivim, zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud, u skladu sa naprijed navedenim odredbama i odredbama članova 28, 32. i člana 52. stav 1. istog zakona optuženog Z.Š. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina, te mu je na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika RS u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 10.10.2017. godine, pa dok isti bude trajao, a otuženom B.M.  uz primjenu navedenih zakonskih propisa, te odredaba člana 53. stav 1. i 3. i člana 54. stav 1. tačka 3) Krivičnog zakonika RS za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, te mu je na osnovu člana 64. stav 1. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakonika RS opozvana uslovna osuda izrečena pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Prijedoru  broj 77 0 071010 15 K od 08.06.2016. godine, kojom je optuženom B.M. zbog krivčnog djela iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrđena kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci sa rokom provjeravanja od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci,  tako da je kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci uzeta kao utvrđena, pa je optuženi B.M. na osnovu člana 56. stav 1. i stav 2. tačka 3) u vezi sa članom 64. stav 3. Krivičnog zakonika RS osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od (3) godine i (4) mjeseca, te mu je na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika RS u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 10.10.2017. godine pa do 06.11.2017. godine.

 

Na osnovu člana 82. stav 2. i člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženih su oduzeti sljedeći predmeti: od optuženog Z.Š. je oduzeto: mobilni telefon marke ZTE, sive boje, IMEI …,sa SIM karticom M;tel  broj …, mobilni telefon marke „Samsung“, crne boje, IMEI broj …,sa SIM karticom broj …, sa pripadajućom baterijom, mobilni telefon marke „Alcatel“, crno bijele boje, IMEI broj … sa SIM karticom Hej broj …, sa pripadajućom baterijom, nosač SIM kartice Eronet, bez SIM kartice sa oznakom PIN br. … (po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA, broj 16-04/2-721/17 od 10.10.2017. godine), kutija od mobilnog telefona marke ZTE sa garantnim listom za IMEI broj …,sa nosačem SIM kartice „M;tel“, sa zalijepljenim papirom i pretplatničkim brojem …, sa serijskim brojem 89387061702265544514,  i napisanim brojem na papiru …, nosač SIM kartice  na kojem se ne vide oznake brojeva PIN i PUK, nakon skidanja zaštite PIN kod je … (po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA, broj 16-04/2-761/17 od 10.10.2017. godine), a na osnovu člana 83. stav 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog Z.Š. je oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 1.000,00 Evra; od optuženog B.M. je oduzeto: mobilni telefon marke „Samsung“, bijele boje, koji je dostavljen iz depozita odvojen od baterije, SIM kartice i zadnjeg poklopca i futrole crne boje,  serijski broj 89387051510175927582, IMEI broja …, mobilni telefon marke „Samsung“ odvojen od baterije i zadnjeg poklopca sa dvije SIM kartice, IMEI broja … i SIM kartica sa natpisom …,„Frend“ nosač SIM kartice pretplatničkog broja … i SIM karticom sa natpisom „Frend“ i …, nosač SIM kartice „M;tel“ sa natpisom pretplatničkog broja … (po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta PU Prijedor, Odjeljenje za organizovani kriminalitet i droge, broj 16-03/1/2-60/17 od 10.10.2017. godine),zeleno smeđa biljna materija, upakovana u providnu plastičnu foliju i najlonsku vrećicu šarene boje, ukupne bruto mase 220,25 grama, početna na vagi -0,03 grama,mobilni telefon marke „Samsung Duos“ crne boje sa pripadajućom baterijom i dvije SIM kartice, IMEI 1 broj …, IMEI 2 broj .., SIM kartica MS 1 Mobilna Srpske serijskog broja 89387050008211664724 i SIM kartica serijskog broja „Frend“ 89387051110055171409 (po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta PU Banja Luka, SKP, Odjeljenje za organizovani kriminalitet i droge, broj 13-03/1/2-2-56/17 od 09.05.2017. godine).

O daljem egzistiranju mjere pritvora sud je odlučio posebnim rješenjem.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh