Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Konferencija visokog nivoa o usklađivanju sudske prakse - Atina

09.10.2017.

Konferencija visokog nivoa o usklađivanju sudske prakse održana je 29. septembra 2017. godine u Atini, u organizaciji Vijeća Evrope, u saradnji sa Državnim vijećem Grčke. Konferenciji su prisustvovali predstavnici pravosudnih institucija iz 20 država članica Vijeća Evrope, te institucija odgovornih za pregled i objavljivanje sudske prakse.

Ovo je prvi multilateralni skup organizovan sa ciljem da se utvrdi na koji se način može obezbjediti bolja podrška procesu harmonizacije sudske prakse u državama članicama Vijeća Evrope. Učesnici su imali priliku da analiziraju i razmjenjuju pozitivna iskustva u vezi konzistentnosti sudske prakse kao preduslovu za pravnu sigurnost, te harmonizaciji sudske prakse kroz prizmu ljudskih prava.

U okviru sesije koja je bila posvećena predstavljanju dobrih praksi u zemljama članicama Vijeća Evrope,  pored iskustva Srbije i Rusije, predstavljeni su mehanizmi za ujednačavanje sudske prakse koji su na snazi u Bosni i Hercegovini.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

ATINA.jpg