Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

MODUL 5 – KRIVIČNA OBLAST - POSEBNI KRIVIČNI POSTUPCI

08.04.2008.

Modul sadrži tri podmodula: Postupak prema maloljetnicima, Postupak protiv pravnih osoba i Postupak u slučaju neuračunljivosti. Modulom se obrađuju međunarodne konvencije primjenjive u ovim oblastima, praksa Europskog suda za ljudska prava u Strazburu, procesne odredbe domaćih zakona i s njima u vezi odredbe materijalnih propisa.

Modul takođe nudi pregled uočenih razlika u stajalištima sudske prakse u Bosni i Hercegovini, moguće modele sudske korespondencije sa sudionicima u postupku, te primjere za praktične vježbe.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

MODUL 5 – KRIVIČNA OBLAST

Prateće fotografije

MODUL 5 – KRIVIČNA OBLAST - POSEBNI KRIVIČNI POSTUPCI

Modul 5 KO