Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

MODUL 4 – KRIVIČNA OBLAST - SKRAĆENI KRIVIČNI POSTUPCI

09.04.2008.

Predmet ovog modula su novi krivično pravni instituti uvedeni stupanjem na pravnu snagu novih zakona o krivičnom postupku koji su na snazi u Bosni i Hercegovini.

U modulu je prezentirana zakonska regulativa koja obrađuje priznanje krivnje, sporazum o priznanju krivnje i kazneni nalog kroz tri istoimena podmodula. Takođe su objašnjeni osnovni razlozi za uvođenje ovih instituta, te sporna pitanja koja se pojavljuju u praksi, sa pregledom različitih rješenja ovih pitanja sa pravnom argumentacijom i stavovima pravnih stručnjaka. U modulu su dati i primjeri obrazaca za primjenu ovih instituta, te pregled aktuelne sudske prakse.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

MODUL 4 – KRIVIČNA OBLAST

Prateće fotografije

MODUL 4 – KRIVIČNA OBLAST - SKRAĆENI KRIVIČNI POSTUPCI

Modul 4 KO