Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

MODUL 3 – KRIVIČNA OBLAST - REDOVNI I VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

10.04.2008.

Cilj ovog modula je da sudijama i tužiteljima, u okviru edukativnog programa, ponudi sažet osnovni pregled sadržine odredaba važećih krivičnoprocesnih zakona u Bosni i Hercegovini, te da pruži dodatne informacije i eventualno proširi znanja u vezi sa pravnim lijekovima – redovnim i vanrednim.

To je učinjeno na praktičnim primjerima, kroz pitanja i ponuđene odgovore, upućivanjem na sudsku praksu, naročito gdje se ona eventualno razlikuje. Naročito je ukazano na različitu primjenu pojedinih zakonskih odredbi, te zauzeta sudska stajališta u vezi sa tim. Materija je podijeljena na dva podmodula: Redovni pravni lijekovi i Vanredni pravni lijek.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

MODUL 3 – KRIVIČNA OBLAST

Prateće fotografije

MODUL 3 – KRIVIČNA OBLAST - REDOVNI I VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

Modul 3 KO