Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

MODUL 4 – OSNOVNA NAČELA GLAVNOG PRETRESA I METODOLOGIJA IZRADE PRVOSTEPENE PRESUDE U KRIVIČNOM POSTUPKU

07.04.2008.

Modul prikazuje zakonska rješenja koja se odnose na postupak donošenja i izrade presude, te daje praktična objašnjenja relevantnih zakonskih odredaba.

Modul se sastoji od četiri podmodula. Podmodul I obrađuje načela krivičnog postupka koja se u najvećoj mjeri očituju kroz donošenje i izradu presude. Podmodul II sadrži odredbe u vezi sa osnovnim pravilima izricanja i objavljivanja presude, vezanosti presude za optužbu i dokaze na kojima se zasniva presuda. Podmodul III sadrži pravila i vještinu pisanja pismenog otpravka presuda uz ogledne primjerke. Podmodul IV sadrži obradu svih vrsta presuda predviđenih zakonima o krivičnim postupcima u BiH.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

MODUL 4

Prateće fotografije

MODUL 4 – OSNOVNA NAČELA GLAVNOG PRETRESA I METODOLOGIJA IZRADE PRVOSTEPENE PRESUDE U KRIVIČNOM POST

Modul 4