Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama

Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?
  
Zahtjev za pristup informacijama predaje se u pismenoj formi podnosi se Okružnom sudu u Banjoj Luci, na jednom od službenih jezika u upotrebi u RS, u skladu sa članom 11 Zakona o slobodi pristupa informacija(„Službeni glasnik RS” broj: 20/01).
Zahtjev mora imati dovoljno podataka o obliku, odnosno prirodi informacije kako bi se omogućilo da davalac informacije (ovaj sud) uz razuman napor pronađe i stavi na uvid traženu informaciju.
Zahtjev za davanje informacije mora biti potpisan od podnosioca zahtjeva i sadržati podatke za kontakt za podnosiocem zahtjeva-
Zahtjev se predaje šefu pisarnice pisarnice ovog suda.
Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju podnositelja zahtjeva, pored prethodno navedenih podataka i uslova, može podnijeti samo fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, odnosno njegov zakonski zastupnik ili lice koje podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.
Ako zahtjev podnese fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, to lice je dužno da potpiše zahtjev i pokaže propisanu ličnu ispravu sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno
punomoć, kao i kopiju lične isprave podnosioca zahtjeva.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh