Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

OBJAVA PRESUDE

19.07.2021.

Okružni sud u Banjaluci je dana 16. 7. 2021. godine, u predmetu broj 11 0 K 028030 21 K, objavio presudu kojom je optuženi D.Š. oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 2) Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu odredbe člana 46. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina, u koju kaznu je optuženom uračunato vrijeme provedeno u pritvoru u period od 21. 12. 2020. godine pa dok isti bude trajao.

Na osnovu člana 82. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena  mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta: preklopnog noža sa zelenom drškom dužine oštrice 8 cm.

Na osnovu člana 83. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog je oduzeta imovinska korist u ukupnom iznosu od 1.076,05 KM, 169,00 Eura, 37,70 hrvatskih kuna i 10 srbijanskih  dinara.

Sud je na osnovu člana 203. stav 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske donio rješenje kojim je prema optuženoim D. Š. produžen pritvor iz pritvorskih razloga propisanim odredbom člana 197. stav 1 tačka g), a u vezi sa odredbom člana 301. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do  pravosnažnosti presude, a najduže dok ne protekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi.

Ako za to vrijeme ne bude izrečena drugostepena presuda kojom se prvostepena presuda preinačava ili potvrđuje, pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu. Ako u roku od devet mjeseci bude izrečena drugostepena odluka, kojom se prvostepena odluka ukida, pritvor može trajati najduže još jednu godinu od izricanja drugostepene odluke, s tim što će se isti ukinuti uvijek istekom izrečene kazne.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh