Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama

   
Zahtjev za pristup informacijama, u pisanoj formi, podnosi se Okružnom sudu u Banjoj Luci, na jednom od službenih jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini, u skladu sa članom 11. Zakona o slobodi pristupa informacija(„Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 20/01). 


Zahtjev mora imati dovoljno podataka o obliku, odnosno prirodi informacije kako bi se omogućilo da davalac informacije (ovaj sud) uz razuman napor pronađe i stavi na uvid traženu informaciju.

Zahtjev za davanje informacije mora biti potpisan od podnosioca zahtjeva i sadržati podatke za kontakt sa podnosiocem zahtjeva.

Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju podnositelja zahtjeva, pored prethodno navedenih podataka i uslova, može podnijeti samo fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, odnosno njegov zakonski zastupnik ili lice koje podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.
Ako je zahtjev sačinjen od strane lica na koje se odnosi, to lice je dužno da potpiše zahtjev i pokaže propisanu ličnu ispravu sa fotografijom. Ako je zahtjev sačinjen od strane zakonskig zastupnika podnosioca zahtjevaili lica koje je ovlašćeno za pristup informaciji, to lice će potpisati zahtjev, pokazati svoj zakonom utvrđeni lični dokument sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju ili punomoć, kao i kopiju zakonom utvrđenog ličnog dokumenta podnosioca zahtjeva.

Vodič za pristup informacijama u Okružnom sudu u Banjaluci , kao i Obrazac zahtjeva za pristup informacijama se nalaze u rubrici "Zahtjevi za medijska obraćanja" (odnosi s javnošću-mediji-zahtjevi za medijska obraćanja).

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh