Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

mail print fav manja slovaveca slova

Žalbe na sudske odluke

06.09.2010.

Prijem žalbi na sudske odluke vrši se svakim danom u toku radnog vremena u pisarnici suda.

Stranka u postupku koja je nezadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu, nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Rok za izjavljivanje žalbe je određen u pravnoj pouci koja je sastavni dio sudske odluke.

Žalba na sudsku odluku predaje se u pisarnici suda u prizemlju zgrade suda ili putem pošte.

Sud je dužan da jedan primjerak žalbe dostavi protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu.


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh