Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenja i potvrde

Redovni sudovi u Bosni i Hercegovini građanima i pravnim licima izdaju uvjerenja iz evidencija i registara koje vode u skladu sa svojim evidencijama. Više informacija o uvjerenjima koje izdaju sudovi možete naći na njihovim službenim stranicama dostupnim u okviru Pravosudnog portala putem linkova navedenih u nastavku.

Federacija BiH - Kantonalni sudovi
Kantonalni sud u Bihaću
Kantonalni sud u Goraždu
Kantonalni sud u Livnu
Kantonalni sud u Mostaru
Kantonalni sud u Novom Travniku
Kantonalni sud u Odžaku
Kantonalni sud u Sarajevu
Kantonalni sud u Širokom Brijegu
Kantonalni sud u Tuzli
Kantonalni sud u Zenici

Republika Srpska - Okružni sudovi
Okružni sud u Banja Luci
Okružni sud u Bijeljini
Okružni sud u Doboju
Okružni sud u Istočnom Sarajevu
Okružni sud u Trebinju

Federacija BiH - Općinski sudovi
Općinski sud u Banovićima
Općinski sud u Bihaću
Općinski sud u Bosanskoj Krupi
Općinski sud u Bugojnu
Općinski sud u Cazinu
Općinski sud u Čapljini
Općinski sud u Goraždu
Općinski sud u Gračanici
Općinski sud u Gradačcu
Općinski sud u Kaknju
Općinski sud u Kalesiji
Općinski sud u Kiseljaku
Općinski sud u Konjicu
Općinski sud u Livnu
Općinski sud u Lukavcu
Općinski sud u Ljubuškom
Općinski sud u Mostaru
Općinski sud u Orašju
Općinski sud u Sanskom Mostu
Općinski sud u Širokom Brijegu
Općinski sud u Tešnju
Općinski sud u Travniku
Općinski sud u Tuzli
Općinski sud u Velikoj Kladuši
Općinski sud u Visokom
Općinski sud u Zavidovićima
Općinski sud u Zenici
Općinski sud u Žepču
Općinski sud u Živinicama

Republika Srpska - Osnovni sudovi
Osnovni sud u Banja Luci
Osnovni sud u Bijeljini
Osnovni sud u Derventi
Osnovni sud u Doboju
Osnovni sud u Foči
Osnovni sud u Gradišci
Osnovni sud u Kotor Varošu
Osnovni sud u Modriči
Osnovni sud u Mrkonjić Gradu
Osnovni sud u Novom Gradu
Osnovni sud u Prijedoru
Osnovni sud u Prnjavoru
Osnovni sud u Sokocu
Osnovni sud u Srebrenici
Osnovni sud u Tesliću
Osnovni sud u Trebinju
Osnovni sud u Višegradu
Osnovni sud u Vlasenici
Osnovni sud u Zvorniku

Republika Srpska - Privredni sudovi
Viši privredni sud Banja Luka
Okružni privredni sud u Banja Luci
Okružni privredni sud u Bijeljini
Okružni privredni sud u Doboju
Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu
Okružni privredni sud u Trebinju

Sudovi u Brčko distriktu BiH
Apelacioni sud Brčko distrikta BiH
Osnovni sud Brčko distrikta BiH

Napomena: Ovom listom obuhvaćene su one institucije čije web stranice su razvijene u okviru pravosudnog web portala.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh