Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Sudske takse

Svako lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se poduzimaju određene radnje pred sudom dužan je platiti sudsku taksu. Izuzetak čine određene vrste sporova za koje se ne naplaćuje sudska taksa ili se ona naplaćuje prilikom donošenja odluke. Također, u zakonima je taksativno navedeno ko može biti oslobođen plaćanja sudske takse i pod kojim uslovima.

U postupcima koji se vode pred sudovima u BiH sudska taksa se plaća u skladu sa zakonima o sudskim taksama i taksenim tarifama. U BiH je  u primjeni 14 zakona o sudskim taksama. Koji će se zakon primjenjivati zavisi, u konkretnom slučaju, od stvarne i mjesne nadležnosti suda.

Za postupke koji se vode pred Sudom BiH sudska taksa se plaća u skadu sa Zakonom o sudskim taksama pred sudom Bosne i Hercegovine.

Za postupke koji se vode pred sudovima u Brčko distriktu sudska taksa se plaća u skladu sa Zakonom o sudskim taksama Brčko distrikta.

Sudska taksa, u postupcima koji se vode pred osnovnim i okružnim sudovima, uključujući i privredne sudove, višim privrednim sudom i Vrhovnim sudom u Republici Srpskoj, propisana je Zakonom o sudskim taksama Republike Srpske.

Za postupke pred Vrhovnim sudom FBiH, sudska taksa je propisana Zakonom o sudskim taksama pred vrhovnim sudom Federacije BiH, dok za postupke koji se vode pred općinskim i kantonalnim sudovima primjenjuju se kantonalni zakoni o sudskim taksama prema sjedištu suda. 

Više informacija o sudskim taksama u sudovima možete naći na njihovim službenim stranicama dostupnim u okviru Pravosudnog portala putem linkova navedenih u nastavku.

Federacija BiH - Kantonalni sudovi
Kantonalni sud u Bihaću
Kantonalni sud u Goraždu
Kantonalni sud u Livnu
Kantonalni sud u Mostaru
Kantonalni sud u Novom Travniku
Kantonalni sud u Odžaku
Kantonalni sud u Sarajevu
Kantonalni sud u Širokom Brijegu
Kantonalni sud u Tuzli
Kantonalni sud u Zenici

Republika Srpska - Okružni sudovi
Okružni sud u Banja Luci
Okružni sud u Bijeljini
Okružni sud u Doboju
Okružni sud u Istočnom Sarajevu
Okružni sud u Trebinju

Federacija BiH - Općinski sudovi
Općinski sud u Bihaću
Općinski sud u Bosanskoj Krupi
Općinski sud u Bugojnu
Općinski sud u Cazinu
Općinski sud u Čapljini
Općinski sud u Goraždu
Općinski sud u Gračanici
Općinski sud u Gradačcu
Općinski sud u Kaknju
Općinski sud u Kalesiji
Općinski sud u Kiseljaku
Općinski sud u Konjicu
Općinski sud u Livnu
Općinski sud u Ljubuškom
Općinski sud u Mostaru
Općinski sud u Orašju
Općinski sud u Sanskom Mostu
Općinski sud u Širokom Brijegu
Općinski sud u Tešnju
Općinski sud u Travniku
Općinski sud u Tuzli
Općinski sud u Velikoj Kladuši
Općinski sud u Visokom
Općinski sud u Zavidovićima
Općinski sud u Zenici
Općinski sud u Žepču
Općinski sud u Živinicama

Republika Srpska - Osnovni sudovi
Osnovni sud u Banja Luci
Osnovni sud u Bijeljini
Osnovni sud u Derventi
Osnovni sud u Doboju
Osnovni sud u Foči
Osnovni sud u Gradišci
Osnovni sud u Kotor Varošu
Osnovni sud u Modriči
Osnovni sud u Mrkonjić Gradu
Osnovni sud u Novom Gradu
Osnovni sud u Prijedoru
Osnovni sud u Prnjavoru
Osnovni sud u Sokocu
Osnovni sud u Srebrenici
Osnovni sud u Tesliću
Osnovni sud u Trebinju
Osnovni sud u Višegradu
Osnovni sud u Vlasenici
Osnovni sud u Zvorniku

Republika Srpska - Privredni sudovi
Viši privredni sud Banja Luka
Okružni privredni sud u Banja Luci
Okružni privredni sud u Bijeljini
Okružni privredni sud u Doboju
Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu
Okružni privredni sud u Trebinju

Sudovi u Brčko distriktu BiH
Apelacioni sud Brčko distrikta BiH
Osnovni sud Brčko distrikta BiH

Napomena: Ovom listom obuhvaćene su one institucije čije web stranice su razvijene u okviru pravosudnog web portala.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh