Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Moduli - II godina Početne obuke

Preuzeto od Centra za obuku sudija i tužilaca FBiH

   1 - 2 / 2  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Modul 1 - Evropska konvencija - Ravnopravnost polova

Modul 1 - Evropska konvencija - Ravnopravnost polova

06.01.2010.

Modul 4 - Izvršna i upravna oblast

Modul 4 - Izvršna i upravna oblast

03.01.2010.

   1 - 2 / 2