Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Moduli - III godina Početne obuke

Preuzeto od Centra za obuku sudija i tužilaca FBiH

   1 - 2 / 2  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Modul 3 - Alternativno rješavanje sporova

Modul 3 - Alternativno rješavanje sporova

04.01.2010.

Modul 4 - Nosioci pravosudne funkcije i društvo

Modul 4 - Nosioci pravosudne funkcije i društvo

03.01.2010.

   1 - 2 / 2