Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

Aktuelnosti

   1 - 6 / 120  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
"Moj vodič kroz krivični postupak" - publikacija namijenjena djeci žrtvama/svjedocima krivičnih djela

"Moj vodič kroz krivični postupak" - publikacija namijenjena djeci žrtvama/svjedocima krivičnih djela

U okviru Projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH-druga faza“ (Projekat), kojeg implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, izrađena je ilustrirana publikacija pod nazivom „Moj vodič kroz krivični postupak“. Publikacija je namijenjena djeci žrtvama/svjedocima krivičnih djela, uzrasta od 12 do 18 godina, kao i njihovim roditeljima/starateljima, sa ciljem upoznavanja ove ranjive grupe sa njihovim pravima tokom pokretanja i trajanja kriv

09.07.2020.

OBJAVA PRESUDE

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 7.7.2020. godine, objavio presudu kojom je optuženi M.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela protivzakonito posredovanje iz člana 353. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske

07.07.2020.

Nova Odluka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) kojom se reguliše i prijem/otprema pošte i prijem stranaka u Okružnom sudu Banjaluka

Nova Odluka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) kojom se reguliše i prijem/otprema pošte i prijem stranaka u Okružnom sudu Banjaluka

Na osnovu ovlašćenja iz člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske (“Službeni glasnik broj 37/12, 44/15 i 100/17) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik RS“ broj 9/14, 71/17 i 67/18), te na osnovu važećih mjera Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske i drugih nadležnih organa za upravljanje krizom na teritoriji Grada Banjaluka, Predsjednica Okružnog suda u Banjaluci, dana 07.07.2020. godine, donosi

07.07.2020.

ODJEL ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA

ODJEL ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA

Odjel za podršku svjedocima (OPS) Okružnog suda u Banjaluci (Sud) je odgovoran za pružanje psihološke, socijalne i logističke podrške i pomoći svjedocima koji se pojavljuju pred Krivično – prekršajnim odjeljenjem i Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala ovog Suda.

06.07.2020.

OBJAVA PRESUDE

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 06.07.2020. godine, objavio presudu kojom se optuženi A.A. i M.B. na osnovu člana 298. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a optuženi I.B. na osnovu člana 298. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobađaju od optužbe

06.07.2020.

OBJAVA PRESUDE

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 06.07.2020. godine, objavio presudu kojom su optuženi B.S, R.T. i M.I. oglašeni krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Republike Srpske, a sve u vezi sa članom 23 istog zakona, pa je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa,optužne B.S, R.T. i M.I. osudio na kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine.

06.07.2020.

   1 - 6 / 120  >