Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Kako pristupiti svom predmetu

   1 - 2 / 2  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Važno obavještenje za korisnike servisa „Pristup sudskim predmetima putem Interneta“

Važno obavještenje za korisnike servisa „Pristup sudskim predmetima putem Interneta“

Poštovani, Obavještavamo vas da će Odjel za IKT VSTV-a BIH na osnovu zaključaka donesenih na sastanku Radne grupe za CMS/TCMS te usvojenih na sjednici VSTV-a održanoj 15. i 16. novembra/studenog 2017. godine izvršiti određene izmjene

21.11.2017.

Pristup sudskim predmetima putem interneta

Pristup sudskim predmetima putem interneta

Servis "Pristup sudskim predmetima putem interneta" strankama u sudskim postupcima, kao i njihovim punomoćnicima i zakonskim zastupnicima omogućava da se na jednostavan način informišu o svojim sudskim predmetima putem interneta.

   1 - 2 / 2