Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Nekretnine

   1 - 10 / 125  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Prodaja nepokretnosti izvršenika u Ugljeviku

Prodaja nepokretnosti izvršenika u Ugljeviku

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 Ip 095936 18 Ip, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika, upisane u k.o. Ugljevik, za dan 07.09.2021. godine...

Prodaja nekretnina izvršenika (voćnjaka, pašnjaka, šume...), upisanih u k.o. Labucka

Prodaja nekretnina izvršenika (voćnjaka, pašnjaka, šume...), upisanih u k.o. Labucka

Osnovni sud u Bijeljini-Odjeljenje u Loparama, u izvršnom postupku broj 80 2 I 002055 20 I, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (voćnjaci , pašnjaci, šuma..), upisanih u k.o. Labucka, za dan 17.09.2021. godine sa početkom u 11,00 časova u Odjeljenju suda u Loparama...

02.08.2021.

OGLAS o prodaji imovine firme ŠIP STUPČANICA d.d. Olovo (u stečaju)

OGLAS o prodaji imovine firme ŠIP STUPČANICA d.d. Olovo (u stečaju)

OGLAS o prodaji imovine firme ŠIP STUPČANICA d.d. Olovo (u stečaju)

02.08.2021.

Prodaja nepokretnosti izvršenika "Kaza Nostra" d.o.o. Bijeljina

Prodaja nepokretnosti izvršenika "Kaza Nostra" d.o.o. Bijeljina

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 Ip 063252 14 Ip, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika "Kaza Nosrtra" d.o.o. Bijeljina (stambeno-poslovna zgrada u privredi...), za dan 22.09.2021. godine, sa početkom u 11,00 časova...

29.07.2021.

Prodaja u izvršnom postupku dvosobnog stana (površine 56 m2) u Bijeljini

Prodaja u izvršnom postupku dvosobnog stana (površine 56 m2) u Bijeljini

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 Ip 102829 19 Ip, određuje prvo ročište za prodaju nekretnina hipotekarnog izvršenika (dvosoban stan, pov. 56 m2), upisan u k.o. Bijeljina 2, za dan 05.10.2021. godine...

15.07.2021.

Prodaja u izvršnom postupku stambene zgrade (povr. 113 m2) u Ugljeviku

Prodaja u izvršnom postupku stambene zgrade (povr. 113 m2) u Ugljeviku

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 062785 18 I 2, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (stambena zgrada sa dvorištem i ostalim objektima), upisane u k.o. Ugljevik, za dan 12.07.2021. godine...

13.07.2021.

Prodaja u izvršnom postupku njive (pov. 605 m2) u Dvorovima

Prodaja u izvršnom postupku njive (pov. 605 m2) u Dvorovima

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupkubroj 80 0 Ip 065906 15 Ip, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (njiva 2 klase, pov. 605 m2), upisane u k.o. Dvorovi, za dan 23.09.2021. gfodine...

08.07.2021.

Prodaja nepokretnosti izvršenika u Dvorovima

Prodaja nepokretnosti izvršenika u Dvorovima

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 Ip 047443 13 Ip, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (Okućnica-u naravi gradilište, poslovna zgrada u privredi, stanovi...), za dan 10.08.2021. godine...

05.07.2021.

Prodaja u izvršnom postupku oranice, upisane u k.o.Hase - Brijesnica

Prodaja u izvršnom postupku oranice, upisane u k.o.Hase - Brijesnica

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 Ip 099892 20 Ip 2, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (oranica), upisane u k.o. Hase-Brijesnica, za dan 25.08.2021. godine...

05.07.2021.

Prodaja u izvršnom postupku nepokretnosti izvršenika

Prodaja u izvršnom postupku nepokretnosti izvršenika

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 070553 15 I, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (stambena zgrada pov. 586 m2 sa dvorištem, pomoćni prostor...), za dan 24.08.2021. godine...

05.07.2021.

   1 - 10 / 125  >