Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija u
Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo posjetio Sudsku policiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo g. Ismir Jusko danas je posjetio Sudsku policiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojom prilikom se sastao sa g. Dženadom Grošom, direktorom Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

05.11.2020.

Imenovan direktor Sudske policije u Federaciji BiH

Danas je v.d. predsjednica Vrhovnog suda Federacije BiH u skladu sa ovlaštenjima proisteklim iz Ustava Federacije BiH i Zakona o sudskoj policiji u Federaciji BiH donijela odluku kojom je Dženad Grošo imenovan za direktora Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvom mandatnom periodu.

02.11.2020.

Nestao službenik sudske policije 28.10.2020.

Donesen novi Zakon o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine 23.10.2020.

Dojava o postavljenoj minsko-eksplozivnoj napravi na službenom parking prostoru ispred zgrade Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu 22.10.2020.

više

Izvještaj o radu

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije u Federaciji BiH za dan 03./04.12.2020. godine

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije u Federaciji BiH za dan 03./04.12.2020. godine

04.12.2020.

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije u Federaciji BiH za dan 02./03.12.2020. godine

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije u Federaciji BiH za dan 02./03.12.2020. godine

03.12.2020.

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije u Federaciji BiH za dan 01./02.12.2020. godine 02.12.2020.

više

Pozdravna riječ

Pozdravna riječ

Dobrodošli na internet stranicu Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine

20.03.2019.

više

Organizaciona struktura

Organizaciona struktura Sudske policije Federacije BiH

Zakonom o Sudskoj policiji Federcije BiH i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji BiH, utvrđena je unutrašnja organizacija Sudske policije u Federaciji BiH

01.11.2018.

više