Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

 

   1 - 6 / 7  >

Prikazani rezultati su sortirani prema preddefinisanom prioritetu i datumu objave vijesti
"Moj vodič kroz krivični postupak" - publikacija namijenjena djeci žrtvama/svjedocima krivičnih djela

"Moj vodič kroz krivični postupak" - publikacija namijenjena djeci žrtvama/svjedocima krivičnih djela

U okviru Projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH-druga faza“ (Projekat), kojeg implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, izrađena je ilustrirana publikacija pod nazivom „Moj vodič kroz krivični postupak“. Publikacija je namijenjena djeci žrtvama/svjedocima krivičnih djela, uzrasta od 12 do 18 godina, kao i njihovim roditeljima/starateljima, sa ciljem upoznavanja ove ranjive grupe sa njihovim pravima tokom pokretanja i trajanja kriv

09.07.2020.

ODJEL ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA

ODJEL ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA

Odjel za podršku svjedocima (OPS) Okružnog suda u Banjaluci (Sud) je odgovoran za pružanje psihološke, socijalne i logističke podrške i pomoći svjedocima koji se pojavljuju pred Krivično – prekršajnim odjeljenjem i Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala ovog Suda.

06.07.2020.

Vodič za svjedoke u krivičnom postupku

Vodič za svjedoke u krivičnom postupku

Vodič za svjedoke u krivičnom postupku

03.07.2020.

Šta je svjedok?

Šta je svjedok?

Vodič za djecu svjedoke u krivičnim postupcima u BiH (za djecu od 7 do 11) se nalazi u pratećim dokumentima.

30.05.2017.

Moje dijete svjedok

Moje dijete svjedok

Vodič za roditelje/staratelje djece koja su svjedoci u krivičnim postupcima u BiH se nalazi u pratećim dokumentima.

30.05.2017.

Šta moram znati kad sam svjedok?

Šta moram znati kad sam svjedok?

Vodič za djecu svjedoke u krivičnim postupcima u BiH (za djecu od 12 do 18) se nalazi u pratećim dokumentima.

30.05.2017.

   1 - 6 / 7  >

Povratak na vrh