• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  PRAVNO SHVATANJE, član 16. stav 2. Zakona o izvršnom postupku

  06.03.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OKRUŽNI SUD U BANJALUCI

  GRAĐANSKO ODJELJENJE

  Broj: 011-0-Su-23-000 177-2

  Banjaluka, 06.02.2023. godine

   

   

   

              Imajući u vidu neujednačenu sudsku praksu u tumačenju odredbe člana 16. stav 2. Zakon o izvršnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18), Građanskog odjeljenje Okružnog suda u Banjaluci s ciljem da doprinese usaglašavanju sudske prakse na nivou Okružnog suda između pojedinih sudija, odnosno vijeća temeljem odredbe člana 3. Poslovnika o radu Građanskog odjeljenja ovog Suda, na redovnoj sjednici Građanskog odjeljenje održanoj dana 06.02.2023. godine, zauzelo je sljedeće


  PRAVNO SHVATANJE

   

  Član 16. stav 2. Zakona o izvršnom postupku, glasi: „Tražilac izvršenja dužan je da troškove postupka iz stava 1. ovog člana predujmi u roku koji sud odredi. Sud će obustaviti izvršenje ako troškovi ne budu predujmljeni u tom roku, a bez toga se izvršenje ne može sprovesti. Ako u roku ne budu predujmljeni troškovi o kojima zavisi preduzimanje samo neke radnje, ta se radnja neće sprovesti“.

   

  Temeljem citirane odredbe člana 16. stav 2. Zakona o izvršnom postupku, sud ne može obustaviti postupak izvršenja ako je stranka izvršila uplatu u roku koji je odredio sud, a nije dostavila sudu dokaz o izvršenoj uplati, iz razloga što citirana odredba nije propisala obavezu tražioca izvršenja da dostavi dokaz o izvršenoj uplati troškova izvršnog postupka. Prije donošenja odluke o obustavi postupka sud je dužan da pribavi podatke od Trezora Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 28/13) o uplaćenim sredstvima na depozit suda o kojim se vodi evidencija u skladu sa članom 5. tačka z) Zakona o trezoru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 28/13).  

   

  Sud ne može obustaviti postupak izvršenja temeljem odredbe člana 16. stav 2. Zakona o izvršnom postupku, ni i u situaciji kad stranka predujmi troškove postupka nakon proteka roka određenog od strane suda, jer rok iz člana 16. stav 2. Zakona o izvršnom postupku nije prekluzivan rok, da stranka gubi pravo za nastavak sprovođenja izvršenja, već je sudski rok čije trajanje određuje sud.

   

                                                                Predsjednica Građanskog odjeljenja                           

                                                                Nevenka Mitrić

  Prikazana vijest je na:
  33 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  PRAVNO SHVATANJE, član 16. stav 2. Zakona o izvršnom postupku

  06.03.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OKRUŽNI SUD U BANJALUCI

  GRAĐANSKO ODJELJENJE

  Broj: 011-0-Su-23-000 177-2

  Banjaluka, 06.02.2023. godine

   

   

   

              Imajući u vidu neujednačenu sudsku praksu u tumačenju odredbe člana 16. stav 2. Zakon o izvršnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18), Građanskog odjeljenje Okružnog suda u Banjaluci s ciljem da doprinese usaglašavanju sudske prakse na nivou Okružnog suda između pojedinih sudija, odnosno vijeća temeljem odredbe člana 3. Poslovnika o radu Građanskog odjeljenja ovog Suda, na redovnoj sjednici Građanskog odjeljenje održanoj dana 06.02.2023. godine, zauzelo je sljedeće


  PRAVNO SHVATANJE

   

  Član 16. stav 2. Zakona o izvršnom postupku, glasi: „Tražilac izvršenja dužan je da troškove postupka iz stava 1. ovog člana predujmi u roku koji sud odredi. Sud će obustaviti izvršenje ako troškovi ne budu predujmljeni u tom roku, a bez toga se izvršenje ne može sprovesti. Ako u roku ne budu predujmljeni troškovi o kojima zavisi preduzimanje samo neke radnje, ta se radnja neće sprovesti“.

   

  Temeljem citirane odredbe člana 16. stav 2. Zakona o izvršnom postupku, sud ne može obustaviti postupak izvršenja ako je stranka izvršila uplatu u roku koji je odredio sud, a nije dostavila sudu dokaz o izvršenoj uplati, iz razloga što citirana odredba nije propisala obavezu tražioca izvršenja da dostavi dokaz o izvršenoj uplati troškova izvršnog postupka. Prije donošenja odluke o obustavi postupka sud je dužan da pribavi podatke od Trezora Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 28/13) o uplaćenim sredstvima na depozit suda o kojim se vodi evidencija u skladu sa članom 5. tačka z) Zakona o trezoru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 28/13).  

   

  Sud ne može obustaviti postupak izvršenja temeljem odredbe člana 16. stav 2. Zakona o izvršnom postupku, ni i u situaciji kad stranka predujmi troškove postupka nakon proteka roka određenog od strane suda, jer rok iz člana 16. stav 2. Zakona o izvršnom postupku nije prekluzivan rok, da stranka gubi pravo za nastavak sprovođenja izvršenja, već je sudski rok čije trajanje određuje sud.

   

                                                                Predsjednica Građanskog odjeljenja                           

                                                                Nevenka Mitrić