• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Banja Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  OBJAVA PRESUDE u predmetu broj 11 0 K 032199 22 K, protiv optuženog P. M. zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga

  26.07.2022.

  Okružni sud u Banjaluci, je dana 14. 7. 2022. godine, u predmetu broj 11 0 K 032199 22 K objavio presudu kojom je optuženi P. M. oglašena krivom zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu odredbi člana 46, 53. stav 4, 54. stav 4 i 207. stav 7. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, u koju se ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 6. 12. 2021. godine do 23. 2. 2022. godine.

  Na osnovu člana 82. i člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrečena je mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta i to: opojna droga kokain, neto mase 0,9908 grama, upakovanu u komad najlonske vrećice, a koja opojna droga je privremeno oduzeta od optuženog prema potvrdio privremenom oduzimanju predmeta, MUP ŽRS, Policijska stanica intervencije Banjaluka, broj 47/21 od 17.05.2021. godine, te mobilni telefon „Iphone“ model A1586 FCCID: BCG-F2816A IC:579C E2816A IMEI: … sa crnim displejem i vidljivim oštećenjima na prednjoj strani: nosač SIM kartice „HT Eronet“ serijski broj: 8938703020025831596, PIN: .. PUK: …, nosač SIM kartice „Hej.ba“ serijski broj: 8938703010061749521, PIN: …, PIN 2: …, PUK: … PUK 2: …, U  KARTONSKOM OMOTU NOSAČ sim KARTICE „Mtel“, korisnički broj: … zajedno sa uputstvom za upotrebu i podacima o tarifnom modelu, a koji predmeti su od njega privremeno oduzeti po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta, MUP RS, PU Banjaluka, SP, Odjeljenje za organizovani  kriminalitet i droge, Odsjek za droge, broj 13-03/1/2-73/21 od  06.12.2021.

  Prikazana vijest je na:
  4 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  OBJAVA PRESUDE u predmetu broj 11 0 K 032199 22 K, protiv optuženog P. M. zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga

  26.07.2022.

  Okružni sud u Banjaluci, je dana 14. 7. 2022. godine, u predmetu broj 11 0 K 032199 22 K objavio presudu kojom je optuženi P. M. oglašena krivom zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu odredbi člana 46, 53. stav 4, 54. stav 4 i 207. stav 7. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, u koju se ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 6. 12. 2021. godine do 23. 2. 2022. godine.

  Na osnovu člana 82. i člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrečena je mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta i to: opojna droga kokain, neto mase 0,9908 grama, upakovanu u komad najlonske vrećice, a koja opojna droga je privremeno oduzeta od optuženog prema potvrdio privremenom oduzimanju predmeta, MUP ŽRS, Policijska stanica intervencije Banjaluka, broj 47/21 od 17.05.2021. godine, te mobilni telefon „Iphone“ model A1586 FCCID: BCG-F2816A IC:579C E2816A IMEI: … sa crnim displejem i vidljivim oštećenjima na prednjoj strani: nosač SIM kartice „HT Eronet“ serijski broj: 8938703020025831596, PIN: .. PUK: …, nosač SIM kartice „Hej.ba“ serijski broj: 8938703010061749521, PIN: …, PIN 2: …, PUK: … PUK 2: …, U  KARTONSKOM OMOTU NOSAČ sim KARTICE „Mtel“, korisnički broj: … zajedno sa uputstvom za upotrebu i podacima o tarifnom modelu, a koji predmeti su od njega privremeno oduzeti po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta, MUP RS, PU Banjaluka, SP, Odjeljenje za organizovani  kriminalitet i droge, Odsjek za droge, broj 13-03/1/2-73/21 od  06.12.2021.