Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

OBJAVA RJEŠENJA

16.10.2020.

Okružni sud u Banjaluci je 16.10.2020. godine, objavio rješenje kojim je utvrđeno da je M.Š. u stanju neuračunljivosti, učinio protivpravna djela koja su u zakonu određena kao krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske na štetu T. S. u sticaju sa krivičnim djelom ubistvo u pokušaju iz člana 124, a u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske na štetu Š. V, te mu je sud, na osnovu člana 383. stav 5. u vezi sa stavom 1. Zakona o  krivičnom postupku Republike Srpske izrekao mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, koja će se izvršiti u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Zavod za forenzičku psihijatriju S.

JZU Zavod za forenzičku psihijatriju S. ima obavezu da svakih 6 (šest) mjeseci  procjenjuje stanje psihičkog zdravlja M. Š.  i da o tome obavještava Okružni sud u Banjoj Luci.  

Ovaj sud će, po prijedlogu zdravstvene ustanove, organa starateljstva ili osuđenog, odnosno po službenoj dužnosti , na svakih 9 (devet) mjeseci od pravosnažnosti ovoga rješenja ispitati da li je prestala potreba za obaveznim psihijatrijskim liječenjem i čuvanjem M. Š.  u zdravstvenoj ustanovi.    

Istim rješenjem, na osnovu člana 82. stav 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a u vezi sa članom 385. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, od M. Š. oduzeta je  lovačka puška sa natpisom „…“ serijskog broja … i 29 patrona od lovačke puške sačmarice, a takođe je od njega oduzet i  nož na preklop ukupne dužine 23 cm.

Oštećeni su sa imovinsko pravnim zahtjevima  upućeni na parnicu. 

Troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh