Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Dvanaest godina Centra za sudsku dokumentaciju Sekretarijata VSTV-a

28.05.2020.

(Sarajevo, 28. maj 2020. godine) – Centar za sudsku dokumentaciju Sekretarijata (CSD) Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) danas obilježava dvanaest godina svoga rada. Kao i prethodnih godina, i ovogodišnji jubilej se obilježava radno kroz opredijeljenost da se dalje unaprijedi pristup pravnim informacijama i odabranoj sudskoj praksi Bosne i Hercegovine na jednostavan i brz način.

Baza sudskih odluka, dostupna putem web stranice http://www.pravosudje.ba/csd trenutno sadrži 12.788 odabranih odluka koje korisnici mogu pretraživati prema različitim kriterijima, kao što su naziv suda, broj i vrsta predmeta, datum donošenja odluke, vrsta odluke, pravna oblast, sadržaj odluke itd. U narednom periodu, u saradnji sa najvišim sudovima u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ – IPA 2017 finansiranog od strane Evropske unije - Komponenta „Jačanje odjeljenja za evidenciju sudske prakse/sudsku praksu“ uspostaviće se i baza sudskih stavova najviših sudova u Bosni i Hercegovini, putem koje će se uspostaviti bolja evidencija sudske prakse tih sudova.

U narednom periodu CSD će ažurirati Mapu ratnih zločina koju je VSTV BiH preuzeo od Misije OSCE u Bosni i Hercegovini u decembru prošle godine. Takođe će se nastaviti saradnja sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca, pružanjem podrške Stalnoj komisiji za edukaciju. U skladu sa potrebom, CSD će pružiti podršku i radu panelâ za ujednačavanje sudske prakse.

                                                                                                                                                       - kraj -

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

IMG_3368.jpg