Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

PLAN LIBERALIZACIJE MJERA U OKRUŽNOM SUDU U BANJALUCI OD DANA 14.05.2020. GODINE

20.05.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANJALUCI

Broj: 011-0-Su-V- 20-000 104

Banja Luka, 14.05.2020. godine      

 

 

 

Na osnovu ovlašćenja iz odredbe člana 48. stav 2. Zakona o sudovima Republike Srpske (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 37/12, 44/15 i 100/17), a postupajući u skladu sa Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, broj 08-02-2-1020-55/2020 od dana 30.04.2020. godine, predsjednica Okružnog suda u Banjaluci, sačinjava

 

 

 

 

 

PLAN LIBERALIZACIJE MJERA U OKRUŽNOM SUDU U BANJALUCI

 

 

I

 

 

Plan liberalizacije mjera u Okružnom sudu u Banjaluci sačinjava se na osnovu Odluke Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: VSTV BiH) o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, broj 08-02-2-1020-55/2020 od dana 30.04.2020. godine, s ciljem ublažavanja mjera, donesenih radi sprečavanja širenja virusa COVID-19 (korona) i očuvanja života i zdravlja zaposlenih i svih lica koja pristupaju u sud - Odlukama Okružnog suda u Banjaluci, broj: 011-0-Su- 20-000 420 od 16. 03. 2020. godine, i broj 011-0-Su-V- 20-000 066 -1 od 23.03.2020. godine, koje su u skladu sa Odlukom VSTV BiH o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, broj: 08-02-2-1020-2/2020 od 22.3.2020. godine.

 

 

II

 

 

Plan liberalizacije mjera u Okružnom sudu u Banjaluci ima za cilj postepeno i kontrolisano vraćanje radnih procesa u redovne Ustavom i zakonima propisane okvire, s tim što stepen te liberalizacije svakodnevno mora biti u srazmjeri sa trenutnom, od zvaničnih organa ocjenjenom epidemiološkom situacijom na području Grada Banjaluka, kao sjedišta suda.

 

 

III

 

 

Okružni sud u Banjaluci, proces liberalizacije mjera započinje odmah, istovremeno obezbjedjujući potrebnu vrstu i količinu adekvatnih zaštitinih sredstava, uz provodjenje svih potrebnih mjera zaštite zdravlja zaposlenih i lica koja pristupaju u sud, a koje mjere zaštite su preduslov za navedenu liberalizaciju mjera.

 

 

 

 

IV

 

 

Sa danom 18.05.2020. godine, planira se uvodjenje redovnog radnog vremena za zaposlene koji dolaze na posao, i to od 08:00 do 16:00 časova, uz korišćenje dnevne pauze od 30 minuta, u vremenu od 10:30 do 10:30 časova, uz još uvijek ograničene izlaske iz zgrade suda, samo u slučaju vanredne potrebe, uz odobrenje predsjednice suda za sudije, odnosno sekretara suda za ostale zaposlene.

 

V

 

 

U cilju obezbjedjenja što optimalnijeg i nesmetanog procesa rada, kao i očekivano povećanog obima poslova u junu mjesecu 2020. godine, svim zaposlenima će korišćenje preostalog dijela godišnjih odmora iz 2019. godine biti odredjeno tokom mjeseca maja 2020. godine, i to u one dane kada to prema procjeni predsjednice suda bude moguće i optimalno za potrebe obezbjedjenja kontinuiranog procesa rada suda.

 

VI

 

U području krivične nadležnosti, predsjednica suda će održati sastanke sa glavnim okružnim javnim tužiocem Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i Specijalnim javnim tužiocem Republičkog javnog Tužilaštva u Banjaluci - Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala i sa istima redovno usaglašavati preduzimanje sinhronizovanih i koordiniranih mjera, kao i liberalizaciju mjera u pogledu načina rada u krivičnoj oblasti.

VII

 

Glavni pretresi, usmene rasprave i ročišta će se zakazivati prvenstveno u predmetima koji su po zakonu hitne prirode, kao i u hitnim postupcima po Uredbi sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 32/20, u daljem tekstu: Uredba), pri tome vodeći računa o broju učesnika u postupku, zbog dalje potrebe obezbjedjenja socijalne distance od dva metra izmedju svih prisutnih, ali postepeno, tokom mjeseca juna 2020.godine, zakazivaće se i u svim drugim predmetima, uz vodjenje računa o starosti predmeta, Planovima rješavanja predmeta, kao i o optimalnim i predvidivim rokovima.

 

VIII

 

O zakazivanju glavnih pretresa, usmenih rasprava i ročišta odmah će biti istaknuta obavijest na zvaničnoj web stranici Okružnog suda u Banjaluci, te će se pisana obavijest uputiti i i nadležnim tužilaštvima, Advokatskoj komori Republike Srpske, Pravobranilaštvu Republike Srpske i Kazneno-popravnom zavodu Tunjice - Banjaluka.

 

 

IX

 

Shodno obavezi obezbjedjenja zdravstvene i epidemiološke zaštite svih zaposlenih u sudu, kao i lica koja po pozivu dolaze u sud, a vodeći računa o ravnomjernom opterećenju svih, na posao u zgradu suda će dolaziti odgovarajući broj sudija i srazmjerno tome i broj ostalih zaposlenih, koji će se postepeno povećavati, u skladu sa epidemiološkom situacijom, sve dok se ne steknu uslovi za vraćanje na posao svih zaposlenih i rad suda u punom kapacitetu, što se planira najdalje do polovine juna mjeseca.

 

X

                                                          

U Okružnom sudu u Banjaluci, prijem i otprema pismena i u narednom periodu vršiće se putem preduzeća „Pošte Srpske“, a lično dostavljanje podnesaka i pismena putem sudskih dostavljača, vršiće se i dalje samo u hitnim postupcima koji su propisani članom 7. Uredbe odnosno i u drugim slučajevima, čim se za to steknu uslovi koji su postojali prije početka pandemije.

.

XI

 

Pritvorenicima upućenim u Kazneno popravne ustanove u Republici Srpskoj posjete su i dalje dozvoljene samo za njihove branioce, a za članove porodice i druga lica, biće dozvoljene ćim se za to steknu uslovi koji su postojali prije pandemije.

 

                                                             XII

 

U skladu sa odredbama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 63/18), Okružni sud u Banjaluci od nadležnih organa će tražiti da se što prije obezbjede uslovi da se sva lica, kojima je izrečena kazna zatvora, upućuju na izdražavanje iste u Kazneno - popravne ustanove, kako se ne bi izgubila svrha izvršenja krivičnih sankcija.

                                                            

XIII

 

Ovaj Plan ima se dostaviti VSTV BiH, Ministarstvu pravde Republike Srpske i Advokatskoj Komori Republike Srpske, i provodiće se postepeno, sve dok ne prestanu vanredne okolnosti uzrokovane virusom Covid - 19 (korona) u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini.

  

 

                                                                 Predsjednica suda

                                                                Marija Aničić Zgonjanin


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh