Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija u
Federaciji Bosne i Hercegovine

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

16.04.2020.

Danas je održan Stručni kolegij rukovodnih službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine na kojem su učestvovali glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH i rukovodioci svih petnaest osnovnih organizacionih jedinica Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Navedeni kolegij je održan putem videokonferencijskog sistema i to zahvaljujući podršci pruženoj od strane Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i ustupljenih videokonferencijskih sistema instaliranih u pravosudnim institucijama Federacije BiH - Kantona.

Osnovna tema stručnog kolegija je bila analiza rada svih organizacionih jedinica Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u vrijeme stanja nesreće, koje je uslijed pandemije koronavirusa (COVID 19) proglašeno odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na postupanje sa licima lišenim slobode koja su zaražena ili potencijalno zaražena virusom korona, kao i na zaštitu službenika sudske policije od moguće zaraze koronavirusom, tj. obavezu korištenja raspoložive zaštitne opreme prilikom postupanja sa navedenim licima tokom izvršenja svih operativnih poslova i zadataka.

Posebno je naglašena potreba da svi rukovodioci organizacionih jedinica ulože maksimalan trud u odnosu na organizaciju rada i poduzimanje preporučenih mjera od strane Federalnog štaba civilne zaštite i drugih nadležnih tijela, na način da se svi postavljeni zadaci izvrše pravovremeno uz istovremeno poduzimanje mjera i preporuka datih sa ciljem sprečavanja širenja zaraze koronavirusom među službenicima sudske policije, nositeljima pravosudnih funkcija i uposlenim u pravosudnim institucijama, kao i među osobama sa kojima službenici sudske policije svakodnevno sarađuju ili su u neposrednom kontaktu.

Na kraju, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine je ukazao da bez obzira na pandemiju i proglašeno stanje nesreće, a imajući u vidu stvarne nadležnosti i ovlaštenja, Sudska policija Federacije BiH mora biti operativna, te je putem rukovodilaca organizacionih jedinica dodatno insistirao da u vrijeme trajanja pandemije i stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine svaki službenik sudske policije mora biti maksimalno društveno i profesionalno odgovoran, odnosno u svakom momentu se ponašati u skladu sa donesenim mjerama i preporukama nadležnih štabova i institucija.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

DSC_0178.JPG

DSC_0183.JPG

DSC_0192.JPG

Ostale fotografije