Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Moduli - Građanska oblast

Ovdje možete preuzeti edukativne module koji obrađuju izabrane teme građanskog prava. Moduli su razvijeni u saradnji sa domaćim pravnim ekspertima zahvaljujući podršci Europske Komisije.

   1 - 6 / 12  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
MODUL 1 – GRAĐANSKA OBLAST - ISPITIVANJE TUŽBE I PRIPREMNO ROČIŠTE

MODUL 1 – GRAĐANSKA OBLAST - ISPITIVANJE TUŽBE I PRIPREMNO ROČIŠTE

07.04.2008.

MODUL 2 – GRAĐANSKA OBLAST - GLAVNA RASPRAVA I SUDSKE ODLUKE

MODUL 2 – GRAĐANSKA OBLAST - GLAVNA RASPRAVA I SUDSKE ODLUKE

06.04.2008.

MODUL 3 – GRAĐANSKA OBLAST - ŽALBENI POSTUPAK I RASPRAVA PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM

MODUL 3 – GRAĐANSKA OBLAST - ŽALBENI POSTUPAK I RASPRAVA PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM

05.04.2008.

MODUL 4 – GRAĐANSKA OBLAST - VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

MODUL 4 – GRAĐANSKA OBLAST - VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

04.04.2008.

MODUL 5 – GRAĐANSKA OBLAST - SUDSKE MJERE OBEZBJEĐENJA

MODUL 5 – GRAĐANSKA OBLAST - SUDSKE MJERE OBEZBJEĐENJA

03.04.2008.

MODUL 6 – GRAĐANSKA OBLAST - UGOVORI

MODUL 6 – GRAĐANSKA OBLAST - UGOVORI

02.04.2008.

   1 - 6 / 12  >