Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Okružni sud u Banjoj Luci

Naziv suda : Okružni sud u Banjoj Luci

Predsjednik suda : Predsjednica suda Marija Aničić-Zgonjanin

Zamjenik predsjednika suda : sudija Erna Filipović

Sekretar suda : Milena Marković

Adresa : Kralja Petra I Karađorđevića 12, 78000 Banja Luka

Telefon : 051 211 594

Telefon : 051 211 598

Telefon : 051 211 582

Telefon : 051 211 672 - centrala

Telefon : 051 211 590 - predsjednik

Telefaks : 051 220 721

Elektronska pošta : oksud-banjaluka@pravosudje.ba

Web stranica : https://oksud-banjaluka.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 08:00-16:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Priznavanje stranih sudskih i arbitražnih odluka; Uvjerenje da nije pokrenut upravni spor.

Službenik za informisanje : Slavica Divjak

Kontakt telefon službenika za informisanje : 051 211 630

Kontakt e-mail službenika za informisanje : slavica.divjak@pravosudje.ba