Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

OBJAVA PRESUDE

19.07.2021.

Okružni sud u Banjaluci je dana 19. 7. 2021. godine, u predmetu broj 11 0 K 026089 21 K 2, objavio presudu kojom je optuženi D.B. oglašen krivim zbog tri krivična djela obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom zadovoljenje polnih strasti pred djetetom iz člana 179. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 46, 52, i 56. stav 1. i stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske: za krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina, za krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, za krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 ( osam) godina, za krivično djelo zadovoljenje polnih strasti pred djetetom iz člana 179. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, pa je istog, primjenom odredbe člana 56. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na jedistvenu kaznu zatvora u trajanju od 17 (sedamnaest) godina.

Na osnovu odredbe člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 6. 2. 2020. godine od 19,00 časova, pa nadalje.

Na osnovu odredbe člana 79. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenima, u trajanju od dvije godine, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora, odnosno u zdravstvenoj ustanovi za čuvanje i liječenje ne uračunava se u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu odredbe člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu.

O prijedlogu tužioca da se optuženom produži pritvor nakon izricanja prvostepene presude, sud će odlučiti posebnim rješenjem.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh