Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

OBJAVA PRESUDE

05.02.2021.

Okružni sud u Banjaluci je 5.2.2021. godine, objavio presudu kojom je optuženi N.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 402. stav 4. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, kažnjivo po istom zakonskom propisu, pa ga je sud, na osnovu odredaba članova 41, 42, 43, 44, 46, 52, 53. i 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina i 6 (šest) mjeseci u koju kaznu je optuženom uračunato vrijeme provedeno u pritvoru u trajanju od 11.10.2020. godine, pa sve dok pritvor bude trajao, i na kaznu zabrane upravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije u trajanju od 8 (osam) godina, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove kazne. Ako osuđeni upravlja motornim vozilom u periodu dok zabrana traje, sud će ovu kaznu zamijeniti kaznom zatvora, tako što će za svakih šest mjeseci zabrane upravljanja motornim vozilom odrediti jedan mjesec kazne zatvora. Za vrijeme trajanja kazne zabrane upravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije od osuđenog će se oduzeti vozačka dozvola za motorna vozila ''B'' kategorije.

Oštećeni krivičnim djelom su sa imovinsko pravnim zahtjevima upućeni na parnicu.

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh