Početna stranica Portala pravosuđa BiH



Okružni sud u Banja Luci

OBJAVA PRESUDE

26.06.2020.

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 26.06.2020. godine, objavio presudu kojom je optuženi I.Ž. oglašen krivim zbog produženog krivičnog djela zloupotreba ovlašćenja u privredi u pomaganju iz člana 263. stav 2. u vezi stava 1. tačka 6 Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 25. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu istih zakonskih propisa, te članova 37, 38. stav 1. i 39. stav 1. tačka 4, članova 46. i 47. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao uslovnu osudu kojom  mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istovremeno odredio da se ista neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 3 (tri) godine ne izvrši novo krivično djelo i novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 (pethiljada) KM, kao sporednu kaznu, koju je optuženi dužan platiti u roku od 6 (šest) mjeseci počev od dana pravosnažnosti ove presude.  

Ukoliko optuženi ne plati novčanu  kaznu u ostavljenom roku, ista će se zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih započetih 100,00 KM novčane kazne odrediti 1 (jedan) dan zatvora.  

Na osnovu člana 108. stav 3.  Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u vezi sa članom 94. Krivičnog zakona Republike Srpkse optuženi je obavezan da nadoknaditi oštećenoj, imovinsku korist pribavljenu izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 22.892,00 (dvadesetdvijehiljadeosamstotinadevedesetdva) KM u roku je jedne godine od dana pravosnažnosti ove presude.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh