Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

MODUL 1 – KRIVIČNA OBLAST - ISTRAŽNI POSTUPAK

12.04.2008.

Modul je podijeljen u tri podmodula: Uloga subjekata krivičnog postupka u istražnom postupku, Tok istrage i radnje dokazivanja i Mjere za obezbjeđenje prisustva osumnjičenog u postupku i uspješno vođenje postupka.

Cilj modula je da korisnicima da jasnu sliku o ulozi svakog od subjekata krivičnog postupka, olakša praktično sprovođenje istrage i upotrebe radnji dokazivanja u istražnom postupku, te doprinese pravilnoj i efikasnoj upotrebi mjera za obezbjeđenje prisustva osumljičenog, odnosno uspješnom vođenju krivičnog postupka.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

MODUL 1 – KRIVIČNA OBLAST

Prateće fotografije

MODUL 1 – KRIVIČNA OBLAST  - ISTRAŽNI POSTUPAK

Modul 1 KO