Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija u
Federaciji Bosne i Hercegovine

Saopćenja za javnost

   1 - 6 / 108  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo  posjetio Sudsku policiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo posjetio Sudsku policiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo g. Ismir Jusko danas je posjetio Sudsku policiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojom prilikom se sastao sa g. Dženadom Grošom, direktorom Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

05.11.2020.

Imenovan direktor Sudske policije u Federaciji BiH

Imenovan direktor Sudske policije u Federaciji BiH

Danas je v.d. predsjednica Vrhovnog suda Federacije BiH u skladu sa ovlaštenjima proisteklim iz Ustava Federacije BiH i Zakona o sudskoj policiji u Federaciji BiH donijela odluku kojom je Dženad Grošo imenovan za direktora Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvom mandatnom periodu.

02.11.2020.

Nestao službenik sudske policije

Nestao službenik sudske policije

Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine je dana 28.10.2020. godine u ranim ...

28.10.2020.

Donesen novi Zakon o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine

Donesen novi Zakon o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine

Donesen novi Zakon o sudskoj policiji u Federaciji BiH

23.10.2020.

Uručena zahvalnica Odjeljenju KPZ-a Sarajevo u Ustikolini i nagrada službeniku Odjeljenja sudske policije sudova u Bosansko-podrinjskom kantonu

Uručena zahvalnica Odjeljenju KPZ-a Sarajevo u Ustikolini i nagrada službeniku Odjeljenja sudske policije sudova u Bosansko-podrinjskom kantonu

Uručena zahvalnica Odjeljenju KPZ-a Sarajevo u Ustikolini i nagrada službeniku Odjeljenja sudske policije sudova u Bosansko-podrinjskom kantonu

22.10.2020.

Dojava o postavljenoj minsko-eksplozivnoj napravi na službenom parking prostoru ispred zgrade Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu

Dojava o postavljenoj minsko-eksplozivnoj napravi na službenom parking prostoru ispred zgrade Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu

Dana 22.10.2020. godine u 08,50 sati operativni dežurni službenik sudske policije u Odjeljenju sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo ......

22.10.2020.

   1 - 6 / 108  >